Hulp of afstand

Remote support met Bomgar

Integra

Tarievenupdate voor 2013 (Alle versies)

Download Tarievenupdateprogramma's 2013 voor tandartsen Integra.
Belangrijke informatie voor de Tarievenupdate 2013.


Over Integra

Integra is vervangen door EVOlutionTM. Inmiddels zijn verreweg de meeste Integra gebruikers overgestapt en is het aantal actieve gebruikers van Integra zeer gering. Onderhoud op Integra is in 2009 beŽindigd en per 31 december 2013 stopt ook de support op Integra.

SEPA (Single European Payment Area) wordt per 1 februari 2014 verplicht voor al het betalingsverkeer. De benodigde wijzigingen hiervoor zullen niet meer in Integra worden doorgevoerd. Het verdient aanbeveling uiterlijk medio 2013 over te stappen.

U vindt meer informatie over EVOlutionTM en Software of Excellence op www.soeidental.com en technische informatie vindt u op www.soeidental.nl.


Voor al uw vragen over EVOlutionTM of Integra, bel 036 53 58 602
Email helpdesk: helpdesk@henryschein.nl
Email EVOlutionTM: evolution@henryschein.nl